.

mr. Marcel Senders: “na tien intensieve jaren tijd voor de volgende (carrière)stap”

Met ingang van 1 januari 2014 legt mr. M.Ph.A. Senders zich nog nadrukkelijker toe op het ondersteunen van ondernemers, op voornamelijk juridisch en ook bedrijfseconomisch gebied. Daarbij doet zijn kennis en ervaring van 10 jaar advocaat en zijn eigen ondernemerschap goede dienst. In lijn met deze ontwikkeling heeft mr. Senders zelf verzocht om schrapping van het tableau van de Orde van Advocaten.

Mr. Senders licht toe:

Inmiddels ben ik méér dan tien jaar advocaat. Tien intensieve jaren. Na meer dan tien jaar als advocaat is het goed mijn kennis en ervaring op een andere manier in te zetten; het is tijd voor de volgende (carrière)stap. Ik kijk daar met genoegen en vertrouwen naar uit.

Bestaande relaties/klanten kunnen op zijn kennis, ervaring en ondersteuning blijven rekenen. In voorkomend geval dat de betrokkenheid van een advocaat of (kandidaat)notaris is vereist, blijven de advocaten en (kandidaat)notarissen van Custos Notariaat & Advocatuur beschikbaar met wie hij intensief blijft samenwerken.